Eind juni wordt voor de zesde keer op rij de Nieuwe Types Afstudeerprijs uitgereikt: de prijs voor het beste literaire eindwerk van een Nederlandse of Vlaamse schrijfopleiding. Een onafhankelijke jury beoordeelt deze teksten anoniem. De winnaar krijgt een geldbedrag gesponsord door CB, een online publicatie bij De Gids en een optreden op het Wintertuinfestival. Alle vierdejaarsstudenten van Nederlandstalige schrijfopleidingen in Nederland en België kunnen hun werk insturen. Meer info